Niepoprawna pisownia

zombek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ząbek

Poprawna pisownia