Choć oba poniższe sformułowania na pierwszy rzut oka mogą sprawiać wrażenie identycznych, nie należy stosować ich zamiennie, gdyż będzie to równoznaczne z popełnieniem błędu językowego. Zapoznaj się z definicjami obu wyrażeń, a także zobacz przykłady w jakich kontekstach zdania korzystamy z każdej z tych form. W razie wątpliwości nasza redakcja odpowiada na pytania czytelników – wystarczy pozostawić je w komentarzu pod artykułem.

Poprawna pisownia

nie dojrzały

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to czasownik dojrzeć odmieniony w rodzaju niemęskoosobowym oraz zaprzeczony partykułą nie. Dojrzeć oznacza: zobaczyć coś niewyraźnego, przeprowadzić nadzór, uświadomić sobie, osiągnąć dojrzałość, pełnię rozwoju i jakości. Jako że we współczesnej polszczyźnie obowiązuje reguła, nakazująca osobny zapis partykuły nie z osobowymi formami czasowników, wyrażenie to zawsze piszemy rozdzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Zachowałeś się w nie dojrzały, ale bardzo dziecinny sposób! Powinieneś się wstydzić.
Ten banan jest nie dojrzały, ale zupełnie zielony!
Przedstawiłaś nie dojrzały i rozsądny, ale wyjątkowo egoistyczny pogląd.
Choć wytężały wzrok przez cały dzień, nie dojrzały przechodzącego ich ulicą przyjaciela.
Obie kierowniczki niestety nie dojrzały dziś pracy młodszych stażystek.
Czasem zdaje mi się, że moje siostry jeszcze nie dojrzały do samodzielnego życia.


Poprawna pisownia

niedojrzały

Poprawna pisownia, znaczenie: niedojrzały to zaprzeczony partykułą nie przymiotnik dojrzały, oznaczający: taki, który osiągnął dojrzałość lub taki, który jest w pełni swego rozwoju. Określamy w ten sposób również osobę, postępującą odpowiedzialnie, dorośle, zachowującą się rozsądnie. Sformułowanie to, zgodnie z istniejącą w języku polskim regułą, w większości przypadków należy zapisywać łącznie.
Wyjątek: nie dojrzały to forma, którą stosujemy w sytuacji, gdy używamy tego terminu jako zaprzeczenia oraz przedstawiamy dla niego alternatywę w tym samym zdaniu.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten pomidor jest jeszcze zupełnie niedojrzały, spójrz – jest cały zielony.
Czasami mam wrażenie, że mój narzeczony jest bardzo niedojrzały.
Wyraził swoją opinię w niedojrzały, dziecinny wręcz sposób.