Poprawna pisownia

pejoratywna

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to odmieniony w rodzaju żeńskim przymiotnik pejoratywny. Mówimy tak na coś nacechowanego negatywnie, coś mającego krytyczny lub ujemny odcień lub znaczenie.
Jedyną poprawną formą zapisu powyższego wyrazu jest ta uwzględniająca spółgłoskę j. Wynika to z obowiązującej we współczesnej polszczyźnie zasady, która mówi, że gdy po samogłosce słyszymy j to zapisujemy je zgodnie z fonetyką.

Przykłady poprawnej pisowni

Wypowiedź głównego bohatera była bez wątpienia pejoratywna.
Określeń na osoby o poglądach innych niż nasze jest wiele, zaś większość z nich jest pejoratywna.
Narracja w tej powieści jest pejoratywna i pełna wulgaryzmów.


Niepoprawna pisownia

peioratywna

Niepoprawna pisownia