Niepoprawna pisownia

nie przyjemną

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieprzyjemną

Poprawna pisownia