Niepoprawna pisownia

aż nad to

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

aż nadto

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to połączenie partykuły wzmacniającej oraz spójnika nadto. Sformułowanie to oznacza: zbyt dużo czegoś, nadmiar, zbyt dobrze.
Jedyną poprawną wersją zapisu powyższego zwrotu jest oddzielenie spójnika oraz łączny zapis wyrazu nadto. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż jest on zrostem – czyli kiedyś występował w formie dwóch osobnych członów (nad oraz to), które w miarę ewolucji języka zostały ze sobą połączone. W języku polskim obowiązuje zasada, nakazująca łączny zapis wszystkich zrostów.

Przykłady poprawnej pisowni

Na początku meczu brak wsparcia ze strony kibiców był aż nadto widoczny.
Po tej dyskusji miał aż nadto powodów żeby czuć się skompromitowany przed tłumem ludzi.
W pierwszej połowie meczu przewaga w posiadaniu piłki przez drużynę przeciwnika była aż nadto zauważalna.


Niepoprawna pisownia

ażnadto

Niepoprawna pisownia