Niepoprawna pisownia

renka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ręka

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik ręka należy zapisywać przez ę. Zgodnie z zasadami języka polskiego nosowe ę zapisuje się, kiedy znajduje się przed głoskami należącymi do grupy zwarto-szczelinowych, takimi jak b, d, g, k, p, t, a także, kiedy dochodzi do wymiany między ę a ą. W powyższym przykładzie będzie to wymiana ę w słowie ręka na ą w wyrazie rąk.
Ręka to górna kończyna, mierzona od barku do palców. Jest to również część kończyny górnej, od nadgarstka do końców palców.
Można tak powiedzieć, odnosząc się do sposobu wykonania czegoś, albo do człowieka, który jest wykonawcą czynności manualnej.
Potocznie słowa ręka używa się podczas meczów piłki nożnej, gdy zawodnik dotyka piłki ręką, co jest niezgodne z zasadami.

Przykłady poprawnej pisowni

Po upadku na rowerze Marian skarżył się na to, że boli go ręka. Potem okazało się, że była złamana.
Bolała ją cała ręka po tym, jak pielęgniarka nieumiejętnie pobrała jej krew do badań.
Przez podanie ręki okazał mu szacunek. Po tym drobnym geście mogli pójść do biura i omówić interesy.