Poprawna pisownia

chwiejna

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo chwiejna jest przymiotnikiem, który powstał od czasownika chwiać się. Używa się go w odniesieniu do czegoś, co nie jest stabilne, chwieje się czyli przechyla na różne strony. Zamiennie można użyć słowa chybotliwy. Wyrazem chwiejna można określić również cechę ludzką. Taki człowiek jest osobą niezdecydowaną, która często zmienia zdanie. W wyrazie chwiejna występuje dwuznak ch (bezdźwięczny). Jest on niewymienny, ale na pisownię wskazuje etymologia, która mówi nam, że wyraz chwiejna to słowo rodzime. W takim przypadku zawsze piszemy dwuznak ch.

Przykłady poprawnej pisowni

Przestań być tak chwiejna w miłości, to nikomu nie wychodzi na zdrowie.
Popatrz na Mariusza, jak idzie od brzegu do brzegu chodnika, zdecydowanie chwiejnym krokiem.
Ty nigdy nie masz swojego zdania, jesteś chwiejna i nie można ci ufać.


Niepoprawna pisownia

hwiejna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chfiejna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hfiejna

Niepoprawna pisownia