Niepoprawna pisownia

dwókropek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwukropek

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dwu kropek

Niepoprawna pisownia