Uwaga! Pisownia odrazu jest niepoprawna!

Poniższe opracowanie zawiera informacje na temat poprawnej formy, jaką jest od razu. Pisownia łączna odrazu zawsze stanowi błąd ortograficzny.

to zgodnie z definicjami PWN:

Definicja słowa

W języku polskim obowiązuje reguła, która mówi, że większość wyrażeń przyimkowych należy zapisywać rozdzielnie i ma ona zastosowanie również w przypadku omawianego sformułowania.


Wyjaśnienie zasady pisowni słowa

Konstrukcja od razu to wyrażenie przyimkowe – w języku polskim nazywamy tak zestawienie przyimka z inną częścią mowy (rzeczownikiem, przysłówkiem, liczebnikiem bądź zaimkiem). Zwrot ten w zdaniach pełni funkcję razy przysłówkowej, oznaczającej: bez zwłoki, z miejsca, natychmiast, bez namysłu.


Najczęściej występujące błędy ortograficzne

Niepoprawna pisownia

odrazu

Niepoprawna pisownia, wyjaśnienie: błąd wynikający z nieznajomości zasad dotyczących zapisu wyrażeń przyimkowych.


Praktyczne przykłady użycia słowa w zdaniu

Kiedy szef zaproponował mi bardziej odpowiedzialne stanowisko, od razu się zgodziłam.
Od razu wiedziałam, że coś jest nie tak.
Kiedy Piotrek Ci się oświadczył, zgodziłaś się od razu czy potrzebowałaś chwili do namysłu?
Kiedy zobaczyła minę ojca, od razu wiedziała, że tym razem przesadziła.
Nie musi pani podejmować decyzji od razu. Proszę to po prostu przemyśleć.


Odmiana słowa

  • stopień równy:
  • stopień wyższy:
  • stopień najwyższy:

Zasady wymowy

  • IPA (międzynarodowy alfabet fonetyczny): []
  • AS (slawistyczny alfabet fonetyczny): []
  • Zjawiska fonetyczne:

Słownik wyrazów bliskoznacznych i przeciwstawnych

Synonimy:
Antonimy:


Związki frazeologiczne, jakie tworzy słowo


Etymologia słowa

Omawiane wyrażenie wywodzi się od staropolskiego „odrazu”. W miarę ewolucji języka stało się ono dwoma osobnymi wyrazami.


Różnice między XXX, a innymi wyrażeniami


Lista wyrazów pokrewnych

Rzeczowniki:
Czasowniki:
Przymiotniki:
Przysłówki:


Tłumaczenie słowa na popularne języki obce

Jeśli chodzi o tłumaczenie tego słowa na najpopularniejsze języki obce: