Poprawna pisownia

móc

Poprawna pisownia, znaczenie: czasownik móc oznacza posiadanie sposobności i chęci, ale także prawa do podejmowania konkretnych działań. Często wyraża prawdopodobieństwo ich wykonania, w szczególności dotyczące przyszłości i planów. Odnosi także do umiejętności i zdolności.
W słowie móc zawsze należy zapisywać ó. Wytłumaczyć można to na podstawie ogólnej zasady ortograficznej, która mówi, że ó zapisujemy wówczas, gdy istnieją wyrazy pokrewne, mogące wymienić je na o, a lub e. W przypadku czasownika móc wystarczy odmienić go w pierwszej osobie liczby pojedynczej, aby powstało mogę, czyli aby nastąpiła wymiana ó na o.

Przykłady poprawnej pisowni

Chciałbym móc nazywać się orłem z matematyki, ale niestety nie wiem jeszcze aż tyle na jej temat.
Na miejsce zbrodni przybyliśmy zbyt późno, aby móc zobaczyć jeszcze uciekającego mordercę.
Żeby móc pójść na wycieczkę w góry, będziesz najpierw musiał pozaliczać wszystkie egzaminy.


Niepoprawna pisownia

muc

Niepoprawna pisownia, wyjątek: muc w znaczeniu lichy koń.

Niepoprawna pisownia

módz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mudz

Niepoprawna pisownia