Niepoprawna pisownia

nie zadowolony

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezadowolony

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą zapisu jest niezadowolony. Wyjaśnia to reguła obowiązująca w języku polskim, która mówi, że partykułę nie z imiesłowami przymiotnikowymi zapisujemy łącznie.
Słowo niezadowolony oznacza, że ktoś nie odczuwa radości z jakiegoś powodu. Może dotyczyć osoby będącej w złym humorze. Niezadowolony to także niepocieszony, rozżalony.

Przykłady poprawnej pisowni

Pan Henryk był niezadowolony, kiedy jego syn przyniósł do domu jedynkę ze sprawdzianu z matematyki.
Był niezadowolony, kiedy dowiedział się, że rodzice nie chcą zgodzić się na psa, a pozwolą mu jedynie na rybki.
Mariusz był bardzo niezadowolony, kiedy okazało się, że jego kolega nie może pojechać z nim na ryby.