Niepoprawna pisownia

po słucham

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

posłucham

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

posłuham

Niepoprawna pisownia