Niepoprawna pisownia

chuta

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

huta

Poprawna pisownia