Niepoprawna pisownia

chuta

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

huta

Poprawna pisownia, znaczenie: huta to zakład przemysłowy, który może zajmować się produkcją szkła i wyrobów z niego lub przetapiania metali. Zazwyczaj odnosi się do metalurgicznych zakładów wypalających stal.
Huta jest słowem zaczerpniętym od niemieckiego die Hütte, o tym samym znaczeniu, co polskie określenie. Ze względu na oryginalną pisownię i zasadę, że wyrazy obcojęzyczne zapisujemy w polszczyźnie z użyciem spółgłoski h, huta musi być zawsze zapisana w ten sposób.

Przykłady poprawnej pisowni

Stara huta w naszej okolic istniała aż do początku dwudziestego wieku. Dzisiaj nie ma po niej śladu.
Huta szkła była miejscem, w którym Tomek spędzał dużo czas ze swoim ojcem, będącym tam brygadzistą.
Nie zamierzam kupować mieszkania w tej okolicy, gdyż huta pracuje tak głośno, że nie będę mógł tu spać.