Poprawna pisownia

dokona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do kona

Niepoprawna pisownia