We współczesnej polszczyźnie dopuszczone do użytku są obie wymienione niżej formy i możemy stosować je zamiennie. Obie również są wykrzyknikami, które w zależności od kontekstu danego zdania mogą wyrażać na przykład: zniechęcenie, zniecierpliwienie, rozgoryczenie, niezadowolenie, obojętność, rozpacz, żal, lekceważenie czy też sprzeciw. Niektóre źródła podają, że to wersja ech wywodzi się pierwotnie z języka polskiego. Forma pisana przez h z kolei miała powstać pod wpływem innych języków obcych.

Poprawna pisownia

eh

Poprawna pisownia


Poprawna pisownia

ech

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Eh, gdybym miała przejmować się każdą ich kłótnią, już dawno bym zwariowała.
Ech, kiedyś to były czasy, nie to co teraz…
Jutro znów do pracy. Eh, nie mogę doczekać się już emerytury.


Niepoprawna pisownia

ehh

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ehhh

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

echh

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

echhh

Niepoprawna pisownia