Poprawna pisownia

nie ma

Poprawna pisownia, znaczenie: nieistnienie, nieobecność czegoś.

Przykłady poprawnej pisowni

Przegramy ten mecz, nie ma już dla nas nadziei.


Poprawna pisownia

niema

Poprawna pisownia, znaczenie: kobieta niepotrafiąca mówić; niemowa.

Przykłady poprawnej pisowni

Ta kobieta nie potrafi mówić, jest niema.