Niepoprawna pisownia

naskutek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

na skutek

Poprawna pisownia