Niepoprawna pisownia

bez problemowy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezproblemowy

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie bezproblemowy należy zapisywać łącznie. W języku polskim istnieje bowiem zasada, że przedrostek bez- z wyrazami pospolitymi należy zapisywać łącznie.
Bezproblemowy oznacza pozbawiony problemów, które należałoby rozwiązać i rozstrzygnąć. Może także odnosić się do spraw, wydarzeń czy wypowiedzi, które nie poruszają żadnych problemów.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten człowiek jest zupełnie bezproblemowy. Zgadza się z nami w każdej sytuacji i dobrze pracuje.
Dzięki wykorzystaniu najnowszego sprzętu laboratoryjnego, cały proces będzie bezproblemowy.
Nasz sklep gwarantuje klientom bezproblemowy kontakt codziennie od siódmej do dwudziestej.


Niepoprawna pisownia

besproblemowy

Niepoprawna pisownia