Niepoprawna pisownia

drgnołeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drgnąłeś

Poprawna pisownia