Poprawna pisownia

de facto

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie de facto należy zawsze zapisywać osobno. Świadczy o tym jego etymologia – zostało ono zapożyczone przez Polaków bezpośrednio z języka łacińskiego. W myśl zasady mówiącej, że sformułowania obcego pochodzenia należy zapisywać zgodnie z pisownią oryginalną, wskazana jest tutaj pisownia oddzielna. Należy również zwrócić uwagę na pisownię przez c – została ona również przejęta z języka łacińskiego. De facto oznacza: faktycznie, tak jak jest, zgodnie ze stanem faktycznym, tak naprawdę, istotnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Znany polityk powiedział głośno to, o czy de facto mówi się już od dawna.
Włączyłam nawigację GPS, pozwalając, by de facto to urządzenie doprowadziło mnie samo na miejsce.
Swój wymarzony ślub zaczęła planować de facto dzień po zaręczynach.


Niepoprawna pisownia

defacto

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

de fakto

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

defakto

Niepoprawna pisownia