Poprawna pisownia

hokej

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik hokej zapisujemy przez h. Jest to wyraz, który pojawił się w polszczyźnie z języka angielskiego: hockey. Zgodnie z zasadami polskiej ortografii, słowa zaczerpnięte z języków obcych należy zapisywać przez h.
Hokej to dyscyplina sportowa, oparta o grę drużynową, gdzie dwie przeciwne sobie drużyny używając zakrzywionych kijów i krążka. Poruszając się na lodowisku na łyżwach, próbują trafić krążkiem do bramki przeciwnej drużyny. Istnieją również inne odmiany hokeja.

Przykłady poprawnej pisowni

Hokej to jego ulubiony sport, dlatego nie tylko w niego gra, ale również ogląda o nim programy i czyta wszystkie informacje.
W tym kraju hokej cieszy się dużą popularnością, dlatego wiele osób nie tylko się nim interesuje, ale również w niego gra.
Kiedy Roman grał w hokeja na lodzie, doznał ciężkiej kontuzji i nie będzie mógł wziąć udziału w zawodach.


Niepoprawna pisownia

chokej

Niepoprawna pisownia