Oba wyrażenia są poprawne, jednak każde z nich ma inne znaczenie i musi być stosowane zgodnie ze swoim kontekstem.

Poprawna pisownia

natenczas

Poprawna pisownia, znaczenie: natenczas to nieco archaiczny wyraz, który oznacza wówczas, wtedy. Opisuje pojedyncze sytuacje, które miały miejsce w przeszłości. Obecnie rzadko używane, częściej występujące w książkach. Jest to jeden przysłówek, którego nie należy rozdzielać, używając w tym kontekście.

Przykłady poprawnej pisowni

Natenczas nie było lepszego niż on, dlatego cieszył się ze swojej chwały w królewskiej gwardii.
Natenczas najpotężniejszym z królów był Kazimierz Wielki, który wsławił się rozbudową kraju.
Natenczas był to jedyny rycerz, który posługiwał się mieczem tak wprawnie, by pokonać smoka.


Poprawna pisownia

na ten czas

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie na ten czas, składające się z trzech oddzielnych wyrazów, to wyrażenie przyimkowe złożone, którego nie należy łączyć. Oznacza na ten moment, na tę chwilę, na ten okres czasu. Odnosi się do sytuacji, które mają lub powinny mieć miejsce w danej chwili. Zazwyczaj w tym samym lub sąsiadującym zdaniu jest to czas doprecyzowany. Może odnosić się także do oczekiwań na konkretny moment w historii.

Przykłady poprawnej pisowni

W Polsce jest już mroźna zima. Na ten czas najlepiej przywieź dla siebie ciepłą kurtkę i solidne buty.
Nareszcie nadeszła rewolucja! Na ten czas wszyscy czekaliśmy od dobrych kilkunastu lat.
W końcu nasz kraj zyskał niepodległość. Czekaliśmy na ten czas z niecierpliwością i nadzieją.


Niepoprawna pisownia

naten czas

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na tenczas

Niepoprawna pisownia