Niepoprawna pisownia

pókać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pukać

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie pukać odnosi się do stukania w coś, co wydaje charakterystyczny dźwięk. To także wydawanie tego dźwięku za pomocą uderzenia w przedmiot lub powierzchnię.
Pukać należy zapisywać przez u. Jest to wyraz pochodzący ze staropolszczyzny, najpewniej o podobnej etymologii jak pękać. Jego pisownia jest uwarunkowana historycznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Ilekroć musiała pukać do jego pokoju, wydawało jej się, że robiła to za cicho, bo często musiała ponawiać.
Wiedział, że powinien zapukać do drzwi przed ich otwarciem, ale często o tym zapominał.
Mam nauczyła swojego małego synka, że przed wejście do kogoś powinien pukać do drzwi.