Niepoprawna pisownia

lizing

Niepoprawna pisownia, wyjaśnienie: mimo, że miały miejsce próby utrwalenia zapisu fonetycznego jako standardowej formy zapisu tego słowa, nie przyjęło się ono powszechnie i obecnie jest odnotowane jedynie przez część słowników, a na co dzień jest to forma w zasadzie niespotykana.


Poprawna pisownia

leasing

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie leasing zostało zapożyczone wraz ze znaczeniem i wymową z języka angielskiego. Współcześnie jest to jedyna dopuszczona do użytku przez językoznawców forma tego słowa – określenie lizing (czyli wersja spolszczona) jeszcze nie zakorzeniło się w polszczyźnie na tyle, by znaleźć się w jakimkolwiek z popularnych słowników języka polskiego.
Leasingiem nazywamy odpłatne użytkowanie czegoś – na przykład samochodu – przez określony czas, na podstawie umowy, która została zawarta z właścicielem tego obiektu.

Przykłady poprawnej pisowni

Wbrew temu, co się powszechnie sądzi, w leasing można wziąć nie tylko samochód.
Leasing samochodowy staje się jedną z najbardziej popularnych metod nabywania nowych pojazdów.
Zdecydowałam już, który samochód będzie mi odpowiadał, jednak ciągle zastanawiam się, czy wziąć na niego kredyt, czy też zdecydować się na leasing.

Niepoprawna pisownia

lising

Niepoprawna pisownia