Niepoprawna pisownia

po lewo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

po lewej

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawnie powinniśmy zapisywać po lewej. Można to wyjaśnić za pomocą rozbudowanego określenia, dopełnionego przez rzeczownik strona, które przybierze formę po lewej stronie. Prawidłowe, pełne wyrażenie warunkuje, że w skróconej wersji nie możemy wykorzystać po lewo.
Określenie lewo można jednak połączyć z takimi przyimkami, jak w lewo lub na lewo.
Po lewej mówi nam, z której strony znajduje się jakiś obiekt lub to, co go otacza.

Przykłady poprawnej pisowni

Idąc do pracy, po lewej stronie mam rzekę, a po prawej rząd zabytkowych kamieniczek.
Proszę jechać prosto, po lewej zobaczą państwo duży, czerwony budynek starego ratusza.
Po lewej stronie drogi znajduje się park, po prawej stoją liczne kawiarenki i restauracje.


Niepoprawna pisownia

polewo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

polewej

Niepoprawna pisownia