Poprawna pisownia

kusi

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej oraz w czasie teraźniejszym czasownik kusić. Jego znaczenie to: wystawiać na pokusę, zachęcać kogoś do czegoś, na co ktoś nie ma ochoty lub czego nie powinien robić, wabić, przyciągać.
Wyraz ten należy zapisywać przez u otwarte, w myśl zasady, która mówi, że wyrazy o pochodzeniu rodzimym piszemy zgodnie z tradycją. Korzenie tego słowa sięgają do prasłowiańskiego terminu kusiti, oznaczającego próbę smaku oraz poddawanie próbie.

Przykłady poprawnej pisowni

Bardzo kusi mnie żeby dziś nie iść na siłownię i zjeść coś niezdrowego.
Ten napis zachęcający do kupna trzech produktów w cenie dwóch bardzo mnie kusi.
Kiedy zachowujesz się tak jak dziś, kusi mnie, żeby głośno powiedzieć, co o Tobie myślę.


Niepoprawna pisownia

kósi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kuzi

Niepoprawna pisownia