Poprawna pisownia

holistyczny

Poprawna pisownia, znaczenie: przymiotnik holistyczny pochodzi od słowa holizm, które jest nazwą nurtu filozoficznego. Holistyczny jest określeniem charakteru jakiegoś zjawiska, oznacza podejście całościowe, ogólne i wnikliwe.
Słowo holistyczny piszemy przez h. Jest wyrazem zapożyczonym z języka greckiego od słowa holos, które tłumaczy się całość, coś ogólnego. W języku angielskim hole oznacza również całe.

Przykłady poprawnej pisowni

Holistyczne podejście medycyny to chyba najlepszy kierunek w leczeniu.
Organizm człowieka należy traktować holistycznie. Jesteśmy nierozerwalną całością.
Motyw holistycznego spojrzenia na świat jest wykorzystywany w sztuce i nauce.


Niepoprawna pisownia

cholistyczny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

holiztyczny

Niepoprawna pisownia