Niepoprawna pisownia

donrzyć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dążyć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

donżyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dąrzyć

Niepoprawna pisownia