Niepoprawna pisownia

nie która

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niektóra

Poprawna pisownia