Niepoprawna pisownia

nietylko

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie tylko

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nie tylko często występuje jako spójnik lub element wprowadzający zdanie uściślające szerszy kontekst. Oznacza, że więcej osób, przedmiotów lub sytuacji spełnia dane kryterium.
Nie tylko należy zapisywać rozłącznie. Jest to wyrażenie przysłówkowe, w którym partykuła nie łączy się z przysłówkiem pochodzącym od przymiotnika. W takich połączeniach obowiązuje ogólna zasada, że nie zapisujemy oddzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie tylko Danuta ma dzisiaj urodziny, Krysia także, więc nie zapomnij złożyć życzeń im obu.
Renata bała się, że będzie sama z prelegentem, ale okazało się, że nie tylko ona przyszła na spotkanie.
Nie tylko Mateusz ma w domu rasowego psa, bo Irena opiekuje się aż trzema owczarkami.