Niepoprawna pisownia

zaczeli

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaczęli

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie zaczęli odnosi się do rozpoczynania jakiegoś zadania, jego pierwszych chwil, pod warunkiem, że podejmuje się go grupa osób. Oznacza także, że osoby te są na początku uczęszczania gdzieś lub nabierają pewnych cech.
Zaczęli to forma czasownika, pojawiająca się w trzeciej osobie liczby mnogiej. Należy zapisywać ją przez ę ze względu na to, iż w bezokoliczniku czasownik ten ma formę zacząć, a zatem następuje wymiana głoski ą na ę. Nie powinna być ona upraszczana do e, pomimo takiej wymowy.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie zaczęli jeszcze szykować się na przyjazd gości, przez co mogą nie zdążyć ze wszystkim.
Wiesz może, czy Barbara i Tomasz zaczęli już prowadzić swoją własną działalność gospodarczą?
Ile jeszcze trzeba czasu i wysiłków, aby ludzie zaczęli bardziej szanować siebie nawzajem?