Poprawna pisownia

charknąłem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

charknołem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

harknąłem

Niepoprawna pisownia