Obie przedstawione formy są poprawne, mają też identyczne znaczenie, dlatego też w większości przypadków można je stosować wymiennie. Wyjątkiem jest rozpoczęcie zdania – zapoznaj się z definicjami słów i przykładami pisowni poniżej.

Poprawna pisownia

mi

Poprawna pisownia, tej formy można użyć na początku zdania składowego, po spójniku, jeśli pada na niego akcent.

Przykłady poprawnej pisowni

Robię tak, jak mi się podoba.


Poprawna pisownia

mnie

Poprawna pisownia, na początku zdania używa się tylko tej formy.

Przykłady poprawnej pisowni

Mnie to daj.