Niepoprawna pisownia

Igii

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Igi

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawnie imię Iga odmieniamy jako Igi. Jest to związane z ogólną zasadą ortografii i odmiany rzeczowników rodzaju żeńskiego, zakończonych na samogłoskę a, występującą po spółgłoskach takich jak k, g. Mówi ona, że w tych wypadkach zawsze używamy jednego i na końcu odmienianego wyrazu.
Iga to imię żeńskie pochodzące od imienia Jadwiga. Dawniej funkcjonowało jako jego zdrobnienie, obecnie usamodzielnione.

Przykłady poprawnej pisowni

Wczoraj poszedłem do Igi, żeby odnieść jej wszystkie książki, które od niej pożyczyłem.
Marysia mieszka tuż obok Igi, dlatego obie dziewczynki często wychodzą razem na rower.
Zosia nie lubiła Igi, kiedy chodziły razem do podstawówki, ale teraz zaczęły się przyjaźnić.