Niepoprawna pisownia

naczczo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

na czczo

Poprawna pisownia, znaczenie: inaczej: o pustym żołądku. Powszechnie przyjęło się, by określać tym terminem pozostawanie bez jedzenia po nocnym śnie, jednak w medycynie wyrażeniem tym określa się niejedzenie przez co najmniej osiem godzin, bez względu na porę dnia.
Na czczo to wyrażenie przyimkowe, czyli połączenie przyimka z inną częścią mowy. Zasady pisowni polskiej nakazują rozłączny zapis większości takich wyrażeń i tak też jest w przypadku tego.
Pochodzenie zwrotu sięga do czasów języka staropolskiego, w którym czczość oznaczała głód, z kolei czczy to inaczej próżny, pusty. Z kolei pełna konstrukcja być na czczo sięga swoją historią do grupy dawnych języków słowiańskich, w których występowały takie określenia jak: na szte srca (język serbski), na teszcze (słowiański), nasze czczyca (czeski).

Przykłady poprawnej pisowni

Przed badaniem poziomu hormonów płciowych nie trzeba pozostawać na czczo.
Przed operacją pacjent powinien bezwzględnie być na czczo, by uniknąć komplikacji.
Mając cukrzycę, wyszła z domu na czczo, to duży błąd.


Niepoprawna pisownia

nadczo

Niepoprawna pisownia