Niepoprawna pisownia

naczczo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

na czczo

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nadczo

Niepoprawna pisownia