Poprawna pisownia

nieistotne

Poprawna pisownia, znaczenie: nieistotne to takie, które ma niewielkie znaczenie bądź nie ma go w ogóle. To także coś pozbawionego treści. Inaczej: błahostka.
Słowo nieistotne zgodnie z zasadami ortograficznymi zapisujemy łącznie. Formę tę można wyjaśnić za pomocą reguły, która mówi, że partykułę nie w połączeniu z przymiotnikami należy zapisywać łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nieistotne, co masz teraz do powiedzenia na swoją obronę, po prostu trzeba było nie ruszać cudzych rzeczy.
Czy jest dla ciebie nieistotne to, co zamierza zrobić twój syn? Nie chcesz z nim porozmawiać?
To nieistotne, dlatego nie zamierzam poświęcić tej sprawie więcej czasu, jak chcesz, sam się tym zajmij.


Niepoprawna pisownia

nie istotne

Niepoprawna pisownia