Niepoprawna pisownia

do wolność

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dowolność

Poprawna pisownia