Poprawna pisownia

kłótni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kótni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kłutni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kłutnii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kłótnii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kutni

Niepoprawna pisownia, wyjątek: forma słowa „kutnia” oznaczającego sieć łowiecką.