Poprawna pisownia

poszłam

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo poszłam odnosi się do czynności wykonanej w przeszłości, jaką jest przybycie do danego miejsca, dotarcie do niego. Zazwyczaj odnosi się do podróży odbytej w ten sposób tylko jeden raz.
Poprawnie należy powiedzieć poszłam, co zostało utworzone na podstawie trzeciej osoby liczby pojedynczej czasu przeszłego, czyli poszła. Taka odmiana zgodna jest z ogólnymi zasadami odmiany czasowników, która mówi, że w czasie przeszłym do formy trzecioosobowej dodajemy końcówkę osobową em (męską) lub am (żeńską), aby utworzyć poprawny czasownik. Poszłam pochodzi od czasownika pójść.

Przykłady poprawnej pisowni

Wczoraj poszłam do kina z koleżankami, ale dzisiaj zamierzam się uczyć przez cały wieczór.
Gdy byłam w Zakopanem, tylko jeden raz poszłam na Krupówki, resztę czasu spędziłam na szlaku.
Nigdy wcześniej tam nie byłam, dlatego chętnie poszłam na zaproszenie, które dał mi Daniel.


Niepoprawna pisownia

poszedłam

Niepoprawna pisownia