Poprawna pisownia

martwiłoby się

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

martwiło by się

Niepoprawna pisownia