Niepoprawna pisownia

nie znajoma

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieznajoma

Poprawna pisownia, znaczenie: nieznajoma jest to osoba, której nie znamy i pierwszy raz widzimy, obca kobieta. Jest to rzeczownik rodzaju żeńskiego, w liczbie pojedynczej. Odpowiada na pytanie mianownika kto? co? I wołacza o! Wyrazy bliskoznaczne: cudzoziemka, obcokrajowiec.
Nieznajoma może również oznaczać, że ktoś jest nieznany i do tej pory niewidziany. W tym przypadku mówimy o przymiotniku niestopniowalnym. Forma przymiotnika nieznajoma podobnie, jak rzeczownik określa rodzaj żeński, liczbę pojedynczą i odpowiada na pytanie mianownika kto? co? I wołacza o! Wyrazy bliskoznaczne: przyjezdna, zagraniczna, cudzoziemska.
Zgodnie z zasadami ortografii przymiotniki i rzeczowniki z partykułą nie piszemy zawsze łącznie, dlatego poprawny zapis to nieznajoma.

Przykłady poprawnej pisowni

Siedząc na ławce w parku minęła mnie nieznajoma kobieta, która swoją urodą i figurą wywarła na mnie niezapomniane wrażenie.
Nieoczekiwanie na bal weszła piękna nieznajoma, jej suknia i kapelusz wywołały poruszenie wśród wszystkich uczestników zabawy.
Nieznajoma nikomu dziewczyna wbiegła nagle do klasy i nie odzywając się do nikogo usiadła w pierwszej ławce.