Poprawna pisownia

hipnoza

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo hipnoza należy zapisywać przez h, co wynika z faktu, iż zostało ono zapożyczone od greckiego hypnos, które oznacza sen. Zgodnie z zasadami języka polskiego, wszystkie zapożyczenia piszemy tak, aby jak najbardziej były podobne do oryginału.
Hipnoza to rodzaj zjawiska, którego doświadczają ludzie. Zjawisko to przypomina sen i jest wywoływane przez hipnotyzera lub autosugestię. Do stanu tego przypisywana jest szeroka gama specyficznych zachowań, w tym zwiększonej podatności na sugestię. Jest to także sposób oddziaływania jednej osoby na drugą, siła sugestii.

Przykłady poprawnej pisowni

Hipnoza była szczególnie popularna pod koniec XIX wieku, kiedy wiele osób chętnie się jej poddawało.
Hipnoza już od końca XVIII wieku interesowała naukowców, choć wielu z nich uważało ją za niezdrową.
Anię już od wielu lat fascynuje hipnoza i sama chciałaby kiedyś nauczyć się hipnotyzować innych.


Niepoprawna pisownia

chipnoza

Niepoprawna pisownia