Poprawna pisownia

pilnuj

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo pilnuj oznacza nakaz strzeżenia jakiegoś przedmiotu, obiektu, miejsca lub osoby. Odnosi się do wytężenia uwagi w celu zapewnienia im należytej ochrony i bezpieczeństwa. Jest to czasownik pilnować użyty w trybie rozkazującym.
Pilnuj należy zapisywać przez u. Jest to zgodna z ogólną zasadą pisowni w języku polskim, która mówi, że wszystkie końcówki typu -uj, -uję itp muszą być zapisane przez u.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdy będziesz w Egipcie, dobrze pilnuj torebki i portfela, bo znam wiele osób, które tam okradziono.
Jeśli możesz, pilnuj przez chwilę Justynki i Tosi, bo muszę skoczyć do sklepu po nowe mleko.
Pilnuj się taty, kiedy będziecie w sklepie, bo nie chcę, żebyś się znowu zgubił między regałami.


Niepoprawna pisownia

pilnój

Niepoprawna pisownia