Niepoprawna pisownia

pszeczkolanki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przedszkolanki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przeczkolanki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszedszkolanki

Niepoprawna pisownia