Poprawna pisownia

nie uda

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieuda

Niepoprawna pisownia