Zarówno nieźle jak i nie źle są poprawnymi formami zapisu, ale jest to uzależnione od kontekstu danej wypowiedzi. Według zasad języka polskiego partykułę nie z przysłówkami powstałymi od przymiotnika, występującymi w stopniu równym, należy zapisywać łącznie. Tak jest w przypadku słowa nieźle. Natomiast druga zasada mówi o tym, że partykułę nie zapisujemy rozłącznie wtedy, gdy używana jest jako nie wykładnik zaprzeczenia, który umiejscowiony jest przed przysłówkiem, a przy tym wprowadza do zdania przeciwstawienie. W tym kontekście nie źle jest również poprawną formą zapisu.

Poprawna pisownia

nieźle

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nieźle to inaczej całkiem dobrze, całkiem słusznie. Oznacza również, że coś jest wykonane w wystarczającym stopniu. Nieźle używane jest również jako równoważnik zdania. Za pomocą tego wyrazu można określić, że dana sytuacja, przedmiot, zdarzenie, osoba czy też cudze podejście do czegoś albo kogoś jest pozytywne, całkiem dobre bądź dość dobre.

Przykłady poprawnej pisowni

Nieźle się spisałeś na tym egzaminie na prawo jazdy, nie zrobiłeś żadnej pomyłki i zdałeś za pierwszym podejściem.
Nieźle to wygląda, choć myślę, że wolałbym bardziej stonowane barwy, wtedy jeszcze lepiej by się prezentowało.
Nieźle dzisiaj wyglądasz! Cieszę się, bo jak ostatnio odwiedziłem cię w szpitalu, to nie widać było poprawy.


Poprawna pisownia

nie źle

Poprawna pisownia, znaczenie: nie źle to stwierdzenie, którego używa się, by podkreślić, że dana sytuacja albo czynność nie jest zła lecz dobra.

Przykłady poprawnej pisowni

To jest bardzo dobrze wykonane, a nie źle, tak jak twierdziłeś, więc przyjrzyj się temu uważnie.
Lubię, jak ktoś ma tak chudą sylwetkę, dlatego według mnie ta kobieta wygląda dobrze, a nie źle.
Nie źle, lecz dobrze ocenił twoją pracę, ale ty jak zawsze musisz wybrzydzać i kłócić się z każdym.


Niepoprawna pisownia

nieśle

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezile

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

njeźle

Niepoprawna pisownia