Niepoprawna pisownia

do raźnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

doraźnie

Poprawna pisownia, znaczenie: natychmiastowo, dorywczo, okolicznościowo.


Niepoprawna pisownia

doraśnie

Niepoprawna pisownia