Zarówno forma pisowni przez ó kreskowane (czyli mór), jak również zapis przez u otwarte (czyli mur) są teoretycznie poprawne, warto jednak zaznaczyć, że w znacznej większości przypadków poprawne będzie wyłącznie użycie wersji pisowni mur (przez u otwarte). Obie pisownie to różne słowa o innych znaczeniach, dlatego wykluczone jest ich wymienne stosowanie. Zobacz definicje i przykłady, które przygotowaliśmy poniżej, a w przypadku pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji w sekcji komentarzy.

Niepoprawna pisownia

mór

Niepoprawna pisownia, wyjątek: dawne określenie dżumy, zarazy lub śmierci.

Przykłady poprawnej pisowni

Jesienią ubiegłego roku mór zaczął w przedziwny sposób okrutne spustoszenia czynić.
Mór, który nawiedził krainę zdziesiątkował trzodę chlewną sprowadzając na ludność głód.


Poprawna pisownia

mur

Poprawna pisownia, znaczenie: ogrodzenie, ściana, element budowli, inaczej: coś co utrudnia porozumienie.

Przykłady poprawnej pisowni

Musimy zburzyć ten mur między nami, inaczej się nie dogadamy.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w swojej kampanii zapowiedział budowę muru na granicy z Meksykiem, obietnicy nie udało mu się jednak spełnić w trakcie trwania pierwszej kadencji prezydentury.