Zarówno forma „mór” (przez „ó” zamknięte) jak i „mur” (przez „u” otwarte) są technicznie rzecz biorąc poprawne – w 99% przypadków poprawne jednak będzie użycie wersji „mur” (pisane przez „u” otwarte). Pamiętaj, że są to różne słowa, o zupełnie różnym znaczeniu, a więc nie można ich stosować wymiennie, a użycie zależy od kontekstu zdania. Zobacz nasze przykłady poniżej i przeczytaj definicję każdego ze znaczeń.

Niepoprawna pisownia

mór

Niepoprawna pisownia, wyjątek: dawne określenie dżumy, zarazy lub śmierci.

Przykłady poprawnej pisowni

Wiosną tego roku mór począł w przedziwny sposób okrutne spustoszenia czynić.


Poprawna pisownia

mur

Poprawna pisownia, znaczenie: ogrodzenie, ściana, element budowli; coś co utrudnia porozumienie.

Przykłady poprawnej pisowni

Donald Trump zapowiedział, że zbuduje mur na granicy z Meksykiem.
Musimy zburzyć ten mur między nami, inaczej się nie dogadamy.