Niepoprawna pisownia

umożenie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

umorzenie

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz umorzenie pochodzi od słowa morzyć, które kiedyś oznaczało męczenie, doprowadzenie kogoś do śmierci, zwłaszcza głodowej. Aktualne znaczenia słowa umorzenie:
1. Odstąpienie, zrezygnowanie z prowadzonego postępowania lub sprawy, np. umorzenie śledztwa.
2. Skasowanie, zrezygnowanie w całości lub częściowo z należności finansowych, np. umorzenie odsetek od kredytu.
3. W rachunkowości częściowy odpis (zmniejszenie) wartości środka trwałego, ustalany na podstawie Klasyfikacji Środków Trwałych.
Umorzenie piszemy przez rz, pomimo że jest nie wymienne na r. Taka pisownia poparta jest pochodzeniem od słowa morzyć. Umorzenie to rzeczownik rodzaju nijakiego, w liczbie pojedynczej. Synonimy: zaniechanie, cofnięcie ważności, anulowanie.

Przykłady poprawnej pisowni

Zgodnie z promocją banku Santander, umorzenie ostatniej raty pożyczki na zakup samochodu będzie możliwe w przypadku terminowej spłaty wszystkich rat.
W związku z niewykryciem sprawcy przestępstwa dochodzenie prowadzone w tej sprawie zostało umorzone.
Adwokat przekazał mi postanowienie Sądu Rejonowego we Wrocławiu w sprawie umorzenia postępowania sądowego prowadzonego z powództwa mojego męża.