Obie poniższe pisownie słowa kobieta są poprawne (tyczy się to więc zarówno formy kobietom i kobietą), jednak występują w innym przypadku, dlatego też nie należy ich stosować ich wymiennie, gdyż ich znaczenie nie jest tożsame! Aby wybrać właściwą dla Twojego przypadku formę zapoznaj się z poniższymi definicjami, a w przypadku dalszych wątpliwości spójrz także na przykłady użycia tych form w zdaniach.

Poprawna pisownia

kobietom

Poprawna pisownia, znaczenie: celownik (komu? czemu?) liczby mnogiej słowa kobieta.

Przykłady poprawnej pisowni

Czemu przyglądasz się wszystkim atrakcyjnym kobietom, które mijamy. Ja już Ci nie wystarczam?
Nie wiem jakim kobietom dedykował tę piosenkę, przecież z nikim się obecnie nie spotyka.
Wszystkim kobietom w naszej firmie chciałbym złożyć serdeczne życzenia z okazji ich święta!


Poprawna pisownia

kobietą

Poprawna pisownia, znaczenie: narzędnik (z kim? z czym?) liczby pojedynczej słowa kobieta.

Przykłady poprawnej pisowni

Maria jest piękną kobietą, przypomina mi nawet pewną aktorkę, ale zapomniałem jak się nazywała.
Nie zadawaj się z tą kobietą, jest bardzo podstępna i zniszczy Ci życie.
Czy z Twoją kobietą wszystko w porządku? Nie wyglądała wczoraj na zadowoloną z naszego spotkania.